top of page

Föreläsningar
Låt prata om sinnena och naturen!

Interaktiva föreläsningar med sensorisk naturkontakt

  • Naturen: genom att skapa ordet drog sig människan tillbaka från det som bygger jorden. Hon är inte längre en del av den, naturen blivit bara en källa till exploatering av resurser och nöje. Vi konsumera naturen och ger sällan något tillbaka.

  • Ändå är vi naturligt kopplade till allt runt omkring oss vare sig vi vill det eller inte. Våra sinnen påminner oss om detta hela tiden: vi interagera med den andre oavsett om det är människa, djur, träd, vind, vatten eller sten. Vi känner doft, ser, smakar, rör och hör det som omger oss.

  • Denna sensoriska koppling får oss känna livet och att känna oss levande.

  • Tillsammans kan vi komma ihåg att vi är naturen

Livet med sensorisk naturkontakt

SiN_469- Photo Cred Jonas Ingman.jpg

En föreläsning om naturens underbara kraft och hur en vistelse i skogen kan ha positiva effekter på hälsa och välbefinnande.

Föreläsningen ger baskunskap om Shinrin Yoku och Natur- & skogsterapi. Tillsammans går vi genom vad som händer vid ett skogsbad och du får tips och råd om hur du kan öppna dina sinnen till naturen omkring dig och känna djup avslappning, välmående samt öka känslan av samhörighet med naturen.

Längden på föreläsningen kan anpassas efter önskemål.

Sensorisk ledarskap

SiN_469- Photo Cred Jonas Ingman.jpg

En föreläsning om naturens underbara kraft och hur en vistelse i skogen kan ha positiva effekter på hälsa och välbefinnande.

Föreläsningen ger baskunskap om Shinrin Yoku och Natur- & skogsterapi. Tillsammans går vi genom vad som händer vid ett skogsbad och du får tips och råd om hur du kan öppna dina sinnen till naturen omkring dig och känna djup avslappning, välmående samt öka känslan av samhörighet med naturen.

Längden på föreläsningen kan anpassas efter önskemål.

bottom of page