Naturen kan hjälpa dig & din verksamhet

Till dig som vill veta mer om Natur- och skogsterapi, Shinrin Yoku & skogsbad.

Du vill kanske inkludera en presentation av det i en workshop eller konferens.

Enjoying the Nature

Hur kan jag få hjälp av naturen i mitt ledarskap?

Hur kan skogsbad främja individuell hälsa och teamhälsa i mitt företag?

Hur kan naturen stödja mig i förändringsprocesser?

Är det dags för en ny typ av teamaktivitet utomhus?

Ett nytt sätt att hantera arbetsgruppen eller planera verksamheten?

Är du intresserad att blanda en skogsbadsvandring med din egen aktivitet?