top of page
Search

Guidens roller & effekter

Updated: Nov 14, 2022


Under de senaste tio år har många studier rapporterat om positiva hälsoeffekter av metoder baserade på japansk shinrin-yoku grupperade under termen "skogsterapi". Men väldigt få nämnar guidens roller och potentiella effekter på deltagarnas upplevelse under en skogsterapisession. Baserat på yrkeserfarenhet, syftar denna åsiktsartikel till att förtydliga praktiken av guidad skogsterapi och lyfta fram guidens roll. Genom att skapa ett rum av tillit och säkerhet som främjar sensorisk koppling till naturen och utbyte av erfarenheter, spelar guider en väsentlig roll i deltagarnas upplevelse. De främjar "embodiment", naturkoppling och social anknytning som vi tycker är nyckelfaktorer som ökar hälsoeffekterna av upplevelsen.

För att läsa hela artikeln (på engelska):


Roles and impacts of the forest therapy guide recommendations from practice
.pdf
Download PDF • 1.32MB

0 views0 comments
bottom of page