4d3fbad2-cb69-4c4d-867e-86e9187ab544.JPG

Föreläsning: Upplev mer av naturen

En föreläsning om naturens underbara kraft och hur en vistelse i skogen kan ha positiva effekter på hälsa och välbefinnande.

Föreläsningen ger baskunskap om forskningsresultat som Shinrin Yoku och Natur- & skogsterapi baseras på. Tillsammans går vi genom vad som händer vid ett skogsbad och du får tips och råd om hur du kan öppna dina sinnen till naturen omkring dig och känna djup avslappning, välmående samt öka känslan av samhörighet med naturen.

Längden på föreläsningen kan anpassas efter önskemål.