top of page

Hållbarhet

Sense in nature erbjuder upplevelser baserade på Shinrin yoku med syfte att (åter)skapa kopplingen mellan människor och naturen.

Hållbarhet för miljö och människor är därför en integrerad del i hela verksamheten.

Hand and Leaf
  • Sense in Nature följer principen "Inte störa, inte förstöra" i enlighet med allemansrätten.

  • För att ha så lite miljöpåverkan som möjligt följs också principerna för friluftslivsetik ”Leave no trace”.

  • Naturen förändras kontinuerligt beroende på vädret och årstid. Jag besöker alltid platsen dagarna före en aktivitet. På så sätt kan jag anpassa vägen till naturen och minska markskador genom att undvika stigar som är för leriga, hitta lämpliga ställen där vi kommer att kunnas samlas, bl.a. Jag undersöker också om det finns någon uppenbar risk för deltagare (grenar som skulle kunna ramla, halkiga stenar…).

  • Information om rekommenderade kläder och utrustning ges till deltagarna i förväg. Jag har alltid med mig första hjälp kit.​ 

  • De flesta aktiviteter sker i stadsnära naturområde dit deltagare kan ta sig med kollektivtrafik eller cykel. Information om detta finns på hemsidan.

  • Antal deltagare är begränsat för alla aktiviteter och aktiviteterna erbjuds också på vardagar, hela året runt. Detta för att försöka nå olika befolkning och vara ute i naturen när det inte är redan mycket folk.​

  • I början av aktiviteter informeras deltagarna om naturområdet och regler som gäller. Aktivitet sker med respekt för naturen och allt liv: växter, djurliv, marken, stenar men också andra människor som kan vara i samma område samtidigt. Vi försöker lämna platsen som vi fann den och jag har alltid det som behövs för att samla eventuellt skräp.​

Med detta arbete önskar jag att upplysa om att naturen inte bara är ett ställe som vi kan gå till för att vistas, utan en plats där många varelser bor och lever och där vi människor är välkomna.

bottom of page