top of page

Kurs

Sensorisk naturkontakt

Hitta ett ställe i naturen, sitta där och vara. Några minuter eller flera timmar, du väljer själv. Sit spot är en övning där du kan öppna en dörr till dig själv genom att uppleva det som finns omkring dig: det lilla och det stora, det synliga och det osynliga. En kort sit spot stund är ofta inkluderad under ett skogsbad. Här, genom att återkomma till din sit spot dag efter dag, vecka efter vecka, så kommer du att lära känna en plats med dina sinnen utan att försöka tolka eller bedöma det du upplever. Bara att vara. Eller är det verkligen "bara"?

Efter denna kurs kommer du att ha verktyg för att fortsätta på egen hand med sit spot. Kanske kommer du att få några svar på något som du söker eller kanske kommer du att upptäcka en ny väg som du inte hade lagt märke till förut.

4 tillfälle à 2 timmar

Antal deltagare: max 8 pers

Plats: Botaniska trädgården huvudentré

Carl Skottsbergs gata 22A, Göteborg

Spårvagn 1, 2, 7, 8, och 13 - Hållplats: Botaniska trädgården

https://goo.gl/maps/7dTds9nQKvcUxeYz8

Pris: 1595 kr

Hur går det till?

  • Anmälan via e-mail eller telefon.

  • Vi träffas 4 gånger

  •  Vid första tillfället kommer jag att guida er i vad sit spot innebär och svara på era frågor. Vi kommer även att prata om delning i cirkel och sätta vår individuella intention.​

  • -edan kommer vi att träffas tre gånger till. Vid varje träff kommer du att få råd och tips för att hjälpa dig att utveckla din upplevelse vecka efter vecka. Alla kommer också att få möjlighet att dela med sig av sin upplevelse under veckan som har gått. Även då kommer vi att använda kommunikation i cirkel. Det blir också en tid för gemenskap och se hur vår historia kopplas med varandra så småningom.​

  • Mellan varje träff är det upp till dig: hur ofta och hur länge du vill vara på din sit spot. Hur mycket du vill utrycka det som du upplever genom att skriva, rita, måla, samla föremål….

  • Aktivitet inkluderar alltid:

- Promenad från träffplatsen till naturområde och tillbaka

- Introduktion till skogsbad

- Naturkontakt genom guidade sensoriska upplevelser

- Gemenskap med delning och samvaro

- Avslutning med teceremoni 

Datum & tid      Höst 2022

  • Träff 1:         22/8 - kl. 17:30       

  • Träff 2:        29/8 - kl. 17:30

  • Träff 3:          5/9 - kl. 17:30

  • Träff 4:        12/9 - kl. 17:30

bottom of page