Väx i ditt ledarskap!

Du är chef eller gruppledare på din arbetsplats.

Du sitter kanske i ledningsgruppen och har personalansvar. Och ibland är det tufft. Du har hört allt om det som gäller för att vara en bra chef: tydlighet, vara positiv, coacha, vara kompetent, tillgänglig… Och du försöker vara och göra allt detta. Ibland måste du ta beslut som inte känns riktigt bra. Eller du känner väl att det inte fungerar riktigt som du skulle vilja, men vad då, det tillhör jobbet. Du är ledare.

Skogsbad, natur, ledarskap

Tar du tid för att tänka på ditt ledarskap som människa?

Hur är jag som ledare? Vad gör jag, vad säger jag på jobbet?

Du kan fråga dina medarbetare, dina kollegor, men skulle det inte vara bra att kunna ställa sådana frågor i en helt oberoende miljö: någonstans där du inte är chef eller kollega?​​

En sådan plats finns: naturen.

  • Här kan du vara precis den person som du är.

  • Här kan du ställa alla frågor.

  • Naturen kommer inte att bedöma, inte att kommentera.

Ändå kan du hitta många svar och tips om du låter dig själv vara öppen för det. Jag kan hjälpa dig med detta.

Du är ledare, men först och främst är du en människa. Det får du vara i naturen. Att öppna dig mot livet omkring dig kommer att hjälpa att nå livet inom dig. På ett enkelt sätt kommer du kanske att inse saker som redan fanns precis framför dig.

Naturen kan bli din spegel och din mentor som människa & ledare.

Hur går det till?

  • Vi börjar med att ställa din intention: vilken fråga skulle du vilja få svar på, vilket problem skulle du vilja få hjälp med?

  • Sedan kommer vi att sakta ner. På riktigt. Vi går långsamt, vi stannar och är stilla.

  • Jag guidar dig och hjälper dig att centrera dig, att vara i närvaro, men också att öppna dina sinnen mot naturen omkring oss. Jag använder mig av verktyg baserad på skogsbad (Shinrin Yoku). Du kommer att få möjligheten att känna inåt och utåt.

  • Jag kommer att ge dig möjligheten att göra olika saker i naturen kopplade till frågor eller funderingar som du kommer med och vi kommer att ha stunder för att dela med oss om det som vi upplever.

  • När du vänder dig inåt och utåt är det lika som ett flöde som cirkulerar genom dig: livets flöde. Du kanske får en insikt om dina behov, dina värderingar som tillsammans med dina begränsningar och din erfarenhet skapar personen som du är idag. När du öppnar dig utåt, låter du naturen komma in genom sinnena. Det kan hjälpa dig att vända inåt igen och kanske hitta svar eller ett spår att följa.

Att sakta ner i naturen kommer att hjälpa dig att växa som människa och ledare.