top of page

Balans & Harmoni

IMG_4309.JPG

Bort med alla vardagstankar, mindre och större oro, beslut som måste tas! Här kommer vi att pausa vår hjärna och uppleva naturen i närvaro med kroppen och hjärtat.

Under skogsbadet kommer jag att hjälpa er att skapa en ny kontakt med all natur som finns omkring oss: träd, mossa, löv, vind, sten… och mycket mer. Detta görs genom att öppna våra sinnen och kanske använda dem på ett nytt sätt: kan vi ”se” med slutna ögon, ”lyssna” med hjärtat?

Du behöver inte ha några förkunskaper för detta: alla kan för att naturen är varifrån vi kommer, för att vi är en del av naturen, vi tillhör varandra och kan hjälpa varandra.

Tillsammans kan vi hitta balans och harmoni.

bottom of page