top of page

Sensoriskt ledarskap
Väx i din ledarroll!

Ett program för dig som är chef, gruppledare, VD, sitter i ledningsgrupp

 • Naturen blir din mentor och hjälper dig att reflektera på och växa i din roll som ledare. 

 • Programmet kan fokusera på olika aspekter av ledarrollen:

  • Kommunikation

  • Beslutsfattande

  • Problemlösning

  • HR management

  • Resiliens

Skogsbad, natur, ledarskap

Tar du tid för att tänka på ditt ledarskap som människa?

Hur är jag som ledare? Vad gör jag, vad säger jag på jobbet?

Du kan fråga dina medarbetare, dina kollegor, men skulle det inte vara bra att kunna ställa sådana frågor i en helt oberoende miljö: någonstans där du inte är chef eller kollega?​​

En sådan plats finns: naturen.

 • Här kan du vara precis den person som du är.

 • Här kan du ställa alla frågor.

 • Naturen kommer inte att bedöma, inte att kommentera.

Ändå kan du hitta många svar och tips om du låter dig själv vara öppen för det. Jag kan hjälpa dig med detta.

Du är ledare, men först och främst är du en människa. Det får du vara i naturen. Att öppna dig mot livet omkring dig kommer att hjälpa att nå livet inom dig och låta din emotionell intelligens utrycka sig.

 På ett enkelt sätt kommer du kanske att inse saker som redan fanns precis framför dig.

Naturen kan bli din spegel och din mentor som människa & ledare.

One to one med skogen

Leadership program

Till dig som behöver flexibilitet och ett skräddarsytt program anpassat till dina frågor och dina behov som ledare.

Vi träffar utomhus vid ett eller flera tillfällen under perioden som passar dig.

Med att byta miljö och låta din emotionell och sensorisk intelligens uttrycka sig i naturen får du möjlighet att reflektera på din ledarroll på ett nytt sätt  och upptäcka nya vägar.

Upplev

 • närvaro

 • självinsikt

 • öppenhet mot den andra

Enjoying the Nature

Minst 3 tillfällen rekommenderas, 1 tim/ tillfälle.

Plats: bestäms vid bokning

Pris: beror på antal tillfälle, plats, förberedelse behov.

Minimum pris 1900 SEK (exkl. moms) / ett tillfälle

Hur går det till?

 • Vid ett första träff (digitalt eller fysiskt) kommer vi att definiera tydligt dina behov och syfte med programmet. Programmet ska anpassas till dig och inte motsatsen!

 • Överenskommelse om programupplägg: antal tillfälle, datum, tid, plats och pris.

 • Jag använder mig av verktyg baserad på skogsbad (Shinrin Yoku) och natur-& skogsterapi.

 • Varje tillfälle kommer att följa en sekvens av guidade "övningar"där vi öppnar sinnena mot naturen. Konkret kommer jag att ge möjligheten att göra olika saker i naturen kopplade till det definierade syftet med programmet. Det kommer att finnas stunder för att dela med oss om det som vi upplever.

 • Varje tillfälle avslutas med en teceremoni.

Att sakta ner i naturen kommer att hjälpa dig att växa som människa och ledare.

Tillsammans med skogen

Ni är flera ledare i samma organisation, ni tillhör samma ledningsgrupp.

Ett program där ni kan lära av varandra och som främjar kollektiv emotionell intelligens.

Upplev

 • närvaro

 • sensorisk kommunikation

 • aktiv lyssnande

 • kollektiv intelligens

Hands Together

Minst 3 tillfällen rekommenderas, 2 tim/ tillfälle.

Plats: bestäms vid bokning

Antal deltagare: upp till 15 pers/guide

Pris: beror på antal tillfälle & deltagare, plats och förberedelse behov.

Minimum pris 6000 SEK (exkl. moms) / ett tillfälle upp till 6 pers

Hur går det till?

 • Vid ett första träff (digitalt eller fysiskt) kommer vi att definiera tydligt syftet med programmet.

 • Överenskommelse om programupplägg: antal tillfälle, antal deltagare, datum, tid, plats och pris.

 • Jag använder mig av verktyg baserad på skogsbad (Shinrin Yoku) och natur-& skogsterapi.

 • Varje tillfälle kommer att följa en sekvens av guidade "övningar"där vi öppnar sinnena mot naturen. Konkret kommer jag att ge möjligheten att göra olika saker i naturen kopplade till det definierade syftet med programmet. Det kommer att finnas stunder för att dela med oss om det som vi upplever.

 • Varje tillfälle avslutas med en teceremoni.

Att känna tillsammans full närvaro i naturen främjar konstruktiva relationer till varandra i era ledarroller

bottom of page