top of page

Sensorisk Team Building
Ge verksamheten liv!

Guidade utomhus upplevelser för arbetsgrupper

 • Naturen är en neutral miljö där alla är lika oavsett sitt arbete i organisationen. Här främjas sammanhållning, harmoni och kollektiv intelligens.

 •  Guidade sinnliga upplevelser i naturen kan fokusera på olika aspekter och behov av arbetsgrupper

  • Kommunikation

  • Konflikthantering

  • Gemenskap

  • Engagemang

  • Kreativitet

  • Problemlösning

 • Det talas och skrivs mycket om effektiva möten, utvecklingssamtal, projekt med tydliga syften, mål, ansvar, agenda, osv. Ofta tänker man bara med fokus på verksamheten, vilket är helt logiskt, man är väl på jobbet ändå!

 • Men hur är det med dem som utför arbetet, människorna?

 •  På jobbet använder vi oss mycket av vår kognitiv intelligens och sällan av våra sinnen och vår emotionell intelligens. Ändå är det genom våra sinnen som vi upplever vår miljö och de andra.

 • Det är genom våra sinnen som vi känner livet omkring oss och känner oss levande och delaktiga.

 • Med sensorisk guidning i naturen får ni de följande fördelarna:

  • bredare perspektiv

  • engagerade medarbetare

  • förståelse för den andra

  • nytt liv i verksamheten.

För att tänka utanför boxen, gå ut, bokstavligen!

The meaning of life is to be alive. It’s so plain and so obvious and yet everybody rushes around in a great panic as it was necessary to achieve something beyond themselves”. Allan Watts

Skogsbad, gemenskap, harmoni, kreaticitet, möte
Team building program

 Light touch

2 till 3 timmar

Antal deltagare: upp till 15 pers / guide

Plats: bestäms vid bokning

Pris: beror på plats, antal personer och förberedelse behov.

Minimum pris 4000 SEK (exkl. moms) upp till 6 pers.

SiN_407- Photo Cred Jonas Ingman.jpg

Hur går det till?

 • Kontakt via e-mail eller telefon. Överenskommelse om datum, tid, antal personer, plats och pris.

 • Aktivitet inkluderar alltid:

- Promenad från träffplatsen till naturområde och tillbaka

- Introduktion till skogsbad

- Guidade övningar med naturkontakt genom sinnena

- Diskussion och samvaro

- Avslutning med teceremoni 

En lekfull och avslappnande aktivitet i kontakt med naturen som passar alla!

Perfekt för en annorlunda afterwork eller ett firande tillsammans.

Skogens visdom program

Här anpassas aktiviteterna till gruppbehov.

Ett program som riktar sig mot särskilda aspekter som ni vill fokusera på.

 • Ny inspiration, nya idéer i ett innovations- eller utvecklingsprojekt.

 • Hjälp med prioritering av aktiviteter i gruppen.

 • Omorganisation, ny rekrytering, konflikt i gruppen, start av ett nytt projekt.

 • Definiera gemensamma syn, syfte eller värderingar för gruppen.

Kreativitet & fokus

 • fantasi​

 • kollektiv intelligens

 • intuition

 • inspiration från naturen

 • kollektivt skapande

Sammanhållning & harmoni

 • kommunikation 

 • aktivt lyssnande

 • empati

 • förståelse för den andra

 • gemenskap

IMG_E0050.JPG

Hur går det till?

 • Vid ett första träff (digitalt eller fysiskt) kommer vi att definiera tydligt gruppbehov och syfte med programmet. Programmet ska anpassas till gruppen och inte motsatsen!

 • Överenskommelse om programupplägg: antal tillfälle, antal personer, datum, tid, plats och pris. Det kan vara ett program med fera tillfälle på flera veckor eller en halv eller heldag program.

 • Jag använder mig av verktyg baserad på skogsbad (Shinrin Yoku) och natur-& skogsterapi.

 • Varje tillfälle kommer att följa en sekvens av guidade "övningar"där vi öppnar sinnena mot naturen.​ Konkret kommer jag att ge möjligheten att göra olika saker i naturen kopplade till det definierade programsyftet. Det kommer att finnas stunder för att dela med oss om det som vi upplever.

 • Varje tillfälle avslutas med en teceremoni.

Ett eller flera tillfälle (min 3 timmar)

Antal deltagare: upp till 15 pers / guide

Plats: bestäms vid bokning

Pris: beror på antal tillfälle, antal personer, plats och förberedelse behov.

Minimum pris 6000 SEK (exkl. moms) / ett tillfälle upp till 6 pers.

bottom of page