top of page

Skogsbadsvandring

Forest Trees
Stained Tree
Vandring

Under en skogsbadsvandring går man inte mer än 2 km i väldigt lugnt tempo. Ett typiskt skogsbad tar mellan 2 och 3 timmar. Vandringen kan ske i skog på stigar eller i parkmiljö.

För alla

Skogsbadsvandringar kan anpassas till alla oavsett ålder och fysiska förutsättningar.

Öppna sinnen

Under vandringen inbjuder guiden deltagarna att öppna sina sinnen med hjälp av naturen omkring på ett enkelt och kreativt sätt. Vi använder oss av lukt, hörsel, syn, känsel och smak, men även särskilda för natur- och skogsbad unika koncept.

Egen resa

Varje person är unik och kommer att uppleva en gemensam skogsbadsvandring på sitt eget sätt. Samma person kan också uppleva olika skogsbadsvandringar på olika sätt. Varje skogsbad är en personlig fysisk och sinnlig resa.

Se också i bloggen: "Vad är skogsbad egentligen?"

bottom of page