Ge verksamheten liv!

En person av 10 agerar aktivt mot verksamheten där hen arbetar!

I en undersökning från 2013 svarade 16 % av tillfrågade svenskar att de är engagerade på jobbet, medan 73 % inte kände sig engagerade och 11 % svarade att de t o m var aktivt oengagerade. Fyra år senare, 2017, var siffrorna inte bättre: 14 % var engagerade i sitt arbete, 75 % oengagerade och 11 % aktivt oengagerade.

Hur kommer detta sig? Varför vill en person inte engagera sig i sitt jobb och även motverka verksamhetens framgång?

Kanske ska vi vända på frågan: ”när känner jag mig engagerad?” och inte särkilt på jobbet men i livet generellt? Vad är det som gör att jag vill göra någonting med glädje och engagemang?

Tänk om att vi kunde få de som upplever sig som oengagerade att känna större glädje och entusiasm inför arbetet, tänk hur mycket det skulle kunna betyda för verksamheten!

 • Det talas och skrivs mycket om effektiva möten, utvecklingssamtal, projekt med tydliga syften, mål, ansvar, agenda, osv. Här tänker man ofta bara med fokus på verksamheten, vilket är helt logiskt, man är väl på jobbet ändå? Men hur är det med dem som utför arbetet, människorna?

 • Slutar vi vara människor bara för att vi är på jobbet? Och följande fråga ”när känner jag mig som människa? När känner jag mig levande?”

 • Skulle detta kunna vara en del av förklaringen för de här oroväckande siffrorna: jag engagerar mig när jag känner mig levande, när jag känner livet i och omkring mig. Och detta känner jag inte på jobbet. Även om jag är inblandad i ett projekt som jag tror på. Detta för att jag inte känner livet som cirkulerar, som gör att jag är det som jag är: en människa.

 

Skogsbad, verksamhet, team building, arbetsgrupp

The meaning of life is to be alive. It’s so plain and so obvious and yet everybody rushes around in a great panic as it was necessary to achieve something beyond themselves”. Allan Watts

Vad säger du om att ge mer liv åt din verksamhet?

Var hittar och känner man livet?

Hur väcker jag livet inom mig, medarbetare och i min verksamhet?

Jag har bra nyheter: det finns utanför dörren.

Det är bara att gå ut i naturen och jag kan hjälpa dig med detta.

Naturen är en oberoende miljö där alla är lika oavsett sitt arbete i verksamheten. Ändå kan så mycket göras i naturen som är kopplat till din verksamhets behov.

Följande är några exempel på det som naturen kan hjälpa er med:

 • Sammanhållning & harmoni: anordna ett gruppmöte varje månad utomhus.

 • Kreativitet & fokus: hitta inspiration med naturen för ett projekts kickoff.

 • Glädje & energi: ett skogsbad, en annorlunda team aktivitet i skogen utan prestationskrav.

Skogsbad, gemenskap, harmoni, kreaticitet, möte

Skogsbad

upp till 3 timmar

Passar perfekt t .ex för afterwork eller en avslappnande och annorlunda aktivitet tillsammans.

 Aktivitet 

 • Promenad från träffplatsen till naturområde och tillbaka

 • Introduktion till skogsbad

 • Övningar som kopplar till naturen genom sinnena

 • Gemensam upplevelse

 • Diskussion i cirkel

 • Teceremoni med snacks

Skogsbadet kan anpassas efter gruppens behov och syfte.

Antal deltagare: upp till 15 pers / guide

Plats: bestäms vid bokning

Pris: beror på plats, antal personer och förberedelse behov.

Minimum pris 3000 SEK (exkl. moms) upp till 6 pers.

arbetsgrupp, möte, skogsbad, natur

Skogsbad, vandring & mat över öppen eld

4 till 7 timmar

Passar perfekt t .ex för teambuilding, uppstart av ett projekt, för att öka gemenskap, harmoni och kreativitet i gruppen.

 Aktivitet 

 • Ni behöver bara tänka på kläder efter väder. Vi tar hand om resten

 • Vandringssträcka, svårighetsgrad mm. anpassar vi efter din grupp och hur länge ni vill vara ute.

 • Övningar som kopplar till naturen genom sinnena

 • Gemensam upplevelse

 • Diskussion i cirkel

 • Teceremoni

 • Fika

 • Mat över öppen eld, avrundas med kokkaffe

Upplevelsen anpassas efter gruppens behov och syfte.

Antal deltagare: upp till 25 personer

Plats: bestäms vid bokning (inom 45min resväg från Göteborg)

Pris: från 1800 SEK (exkl. moms) per person 

Arbetsgrupp, möte, utomhus, öpen eld, harmoni