top of page

Naturlig wellbeing & hälsa
Låt sinnena ta sin plats!

Guidade utomhus sensoriska upplevelser till friska och glada medarbetare 

 • Naturen främjar människors välmående och hälsa med positiva fysiologiska, kognitiva, psykologiska och sociala effekter.

 • Guidade multisensoriska upplevelser i naturen ger verktyg för att hantera den hälsoutmaningen som många organisationer står inför idag

  • Främjande av fysisk hälsa

  • Främjande av psykisk hälsa

  • Förebyggande av burnout

  • Stress hantering

 • Världshälsoorganisationen definierat stress som "2000-talets hälsoepidemi". Ändå är stress eller mer exakt vårt svar på stress avgörande för vår överlevnad och liv.

 • Stress är inte alltid problemet i sig, frånvaron av tid och verktyg för stressåterhämtning är ofta det verkliga problemet.

 • Stress aktiverar vår sympatiska nervsystem: kroppen producerar adrenalin och noradrenalin, hjärtfrekvens och blodtryck ökar så att vi kan kämpa och/eller flyr från en fysisk eller psykologisk fara.

 • Viktigt är att kroppen återhämtar sig från detta och aktiveras vår parasympatiska nervsystem: dopamin och serotonin produceras hormoner kopplade till glädje, fokus, lugn och känslor av belöningar och motivation.

Skogsbad, verksamhet, team building, arbetsgrupp

"Everything in nature invites us constantly to be what we are."  Gretel Ehrlich

Naturen bjuder på närvaro och sensoriska upplevelser som främjar aktivering av vår parasympatiska nervsystem.

Sensorisk guidning underlättar och förstärker dessa effekter och ge en ny dimension till naturkontakt

wellness program

Skogsbad program

minst 3 tillfällen à 2 tim

Antal deltagare: upp till 15 pers / guide

Plats: bestäms vid bokning

Pris: beror på plats, antal personer och förberedelse behov.

Minimum pris 12000 SEK (exkl. moms) upp till 6 pers.

Kundalini Yoga Outside

Ett program i grupp där vi lär oss att känna naturkontakt genom våra sinnen och att vara i närvaro. Aktiviteterna som bjuds på är anpassade till alla oavsett ålder och fysiska förutsättningar.

Hur går det till?

 • Vid ett första träff (digitalt eller fysiskt) kommer vi att definiera tydligt gruppbehov. Programmet ska anpassas till gruppen och inte motsatsen!

 • Överenskommelse om programupplägg: antal tillfälle, antal personer, datum, tid, plats och pris.

 • Jag använder mig av verktyg baserad på skogsbad (Shinrin Yoku) och natur-& skogsterapi.

 • Varje tillfälle kommer att följa en sekvens av guidade "övningar"där vi öppnar sinnena mot naturen. Konkret kommer jag att ge möjligheten att göra olika saker i naturen kopplade till definierat syfte och det kommer att finnas stunder för att dela med oss om det som vi upplever.

 • Vi avslutar alltid med en teceremoni.

Lärandet 

 • att vara fullt närvarande

 • naturkontakt genom sinnena

 • lyssna på kroppen

 • släppa taget

 • öppna sig till det andra

 • verktyg för sensoriska mikropaus

Programmets principer

 • här & nu

 • sensoriska upplevelser

 • kravlös & prestationslös 

 • ingen personlig bedömning

 • omnipartiality

Sit spot program

4 gruppträff à 2 timmar - 4 veckor

Antal deltagare: upp till 15 pers / guide

Plats: bestäms vid bokning - kan vara nära verksamheten även möjlighet att vara inomhus.

Pris: beror på plats, antal personer och förberedelse behov.

Minimum pris 16000 SEK (exkl. moms) upp till 6 pers.

Sitting on Rock

Hur går det till?

 • Digitalt eller fysiskt träff för överenskommelse om programupplägg, antal deltagare, datum, tid, plats och pris.

 • Program börjar med en gruppträff: introduktion om sit spot, sensoriska övningar, dagbok, frågor & svar.

 •  Sedan kommer vi att träffas tre gånger till (en gång varje vecka): delning av upplevelse under veckan som har gått, råd och verktyg för att utveckla upplevelse vecka efter vecka. ​

 • Mellan varje träff är det upp till varje deltagare: hur ofta och hur länge varje person vill vara på sin sit spot. Hur mycket man vill utrycka sig som man upplever genom att skriva, rita, måla, samla föremål….

 • Gruppträff hålls företrädesvis utomhus. De börjar alltid med en övning för att vara in närvaro och avslutar med en teceremoni.

Ett program där varje deltagare lär sig individuellt att hitta sin plats i naturen där hen kan återkomma för avkoppling och återhämtning.

Under 4 gruppträff  får deltagare råd och tips för att utveckla sin multisensorisk och emotionell kontakt med platsen. Då får alla också möjlighet att dela med sig av sin upplevelse och lyssna på de andra vilket blir också en tid för gemenskap och se hur vår historia kopplas med varandra så småningom.

Lärandet 

 • att vara

 • hitta sin plats

 • lyssna på kroppen

 • släppa taget

 • öppna sig till den andra

 • sensorisk kommunikation

bottom of page